Porażki uczą nas pokonywać ograniczenia a tym samym uczą zwyciężać
Marek Piotrowski


WyszukiwarkaGodziny treningów

Karty Benefitowe

Zawodnicy

Facebook - Palestra

Tagi

 PRZEPISY AMATORSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ

 POLSKIEGO ZWIĄZKU KICKBOXINGU .

 

K-1 Rules / Amatorskie


 

& 1
 
Postanowienia ogólne


 

 ◊ Rodzaje zawodów K-1 Rules rozgrywane pod egidą Polskiego Związku

 Kickboxingu:

 

1. regionalne i ogólnopolskie turnieje I kroku dla zawodników początkujących

2. turnieje strefowe, ogólnopolskie i regionalne;

3. Mistrzostwa Polski lub Międzynarodowe Mistrzostwa Polski;

4. Puchar Polski lub Międzynarodowy Puchar Polski;

5. ogólnopolskie turnieje kwalifikacyjne;

6. turnieje i mecze drużynowe;

7. turnieje i mecze międzypaństwowe;

8. zawodowe gale w formie turniejów;

9. gale amatorskie i zawodowe.

& 3


 v Badania lekarskie.

   1. Zawodnik zgłaszający się do udziału w turnieju musi posiadać ważne badania lekarskie.
   2. Badania lekarskie dla zawodników w formule K-1 Rules ważne są 6 miesięcy
   3. Badania muszą być potwierdzone przez przychodnię sportowo-lekarską w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają dwie pieczątki (imienna lekarza sportowego i nagłówkowa przychodni sportowo-lekarskiej).

Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.

 

& 4


v System klas zawodniczych w formule K-1 Rules:

 

1. Klasa N:

· zawodnik otrzymuje automatycznie na wniosek zawodnika lub klubu,

· wymagany staż treningowy – minimum 9 miesięcy,

2. Klasa C:

· przyznawana jest na wniosek zawodnika lub klubu, po stoczeniu 3 (trzech) walk w klasie N

· wymagany staż treningowy – minimum 1 rok,

3. Klasa B:

·  przyznawana jest na wniosek zawodnika lub klubu po wygraniu minimum 6 walk z zawodnikami klasy C.

4. Klasa A:

 ● wymagany staż treningowy – minimum 2 (dwa) lata

· przyznawana jest na wniosek zawodnika lub klubu po wygraniu minimum 8 walk z zawodnikami klasy B

5. Klasy sportowe B i A przyznawane są wyłącznie zawodnikom kategorii wiekowej

seniorów.

6. Wygrane walki powinny być udokumentowane w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika i poświadczone przez sędziego głównego zawodów.

& 5


 v Obszar walki, wyposażenie ringu. (zgodnie z przepisami P.Z.B)

 

  1. Ring musi być skonstruowany wg standardów międzynarodowych. Wyróżniamy dwa rodzaje ringu do ………walk amatorskich: 7.20 x 7.20 m.

 2. Ring powinien być ściśle ograniczony 4 linami o średnicy co najmniej 3,7 cm przymocowanych do ……narożnych słupków. Wysokości lin od powierzchni ringu wynoszą odpowiednio 46, 76, 107, 137 cm. ……Liny muszą być owinięte miękkim i gładkim materiałem. We wszystkich czterech rogach węzły muszą ……być owinięte miękkim materiałem.

 3. Podłoga ringu musi być skonstruowana bezpiecznie, bez najmniejszych zastrzeżeń, wystając 50 cm …...poza obręb lin. Powierzchnia ringu ma być pokryta miękkim materiałem, gumą lub jakimkolwiek ……naciągniętym materiałem o grubości od 2 cm do 3,7 cm z płócienną powierzchnią mocno naciągniętą. ……Podłoga ringu musi być równa i mocno przytwierdzona do boków ringu.

 4. Cztery rogi ringu muszą być w dobrym stanie i bezpieczne dla walczących.

 5. W dwóch przeciwnych rogach muszą znajdować się dwie drabinki aby zawodnicy i sekundanci mogli ……wygodnie wchodzić i schodzić z ringu.

 6. Przy ringu musi być dostępne:

 □ rękawiczki gumowe, chusteczki higieniczne, pojemnik na śmieci.

 □ 3 małe stoły z krzesełkami na każdej stronie ringu dla sędziów.

 □ 1 duży stół z pięcioma krzesłami dla ( głównego sędziego, czasowego , sekretarza,

 spikera, lekarza)

 □  Mikrofon, stoper, gong, arkusze do pokazywania rund.

 □ Organizator ma obowiązek zapewnić wyposażenie wymienione w poprzednich punktach.

 □ Trenerzy powinni być wyposażeni w ręczniki i gąbki.

 

& 6


 v Strój i sprzęt do walki.

 

1. W regulaminie K-1 Rules zawodnicy walczą w krótkich spodenkach z nagim torsem, a kobiety w

krótkich spodenkach i w koszulkach ale stanik z wyższym dekoltem.

 2. Zabroniony jest start w strojach Reprezentacji Polski.

3. Obowiązkowy sprzęt do walki:

· rękawice bokserskie o wadze:

 

 - 10 uncji – w kategoriach wagowych do 67 kg

  - 12 uncji – w kategoriach wagowych od 71 kg

 ► waga rękawic ( uncje ) muszą być wyraźnie zaznaczone,

· suspensor – ochraniacz podbrzusza ( mężczyźni i kobiety ) nakładany pod spodenki,

· ochraniacz na zęby,

 ● ochraniacz na piersi dla kobiet

· kask z elastycznej skóry lub tworzywa zakrywający głowę z boków, z tyłu i od góry,

· elastyczne ochraniacze kostek,

· ochraniacze na piszczele.

 

4. W walkach zawodowych nie stosuje się kasków i ochraniaczy na nogi i piszczele.

5. Ręce należy owijać bandażem o długości 250 cm i szerokości 5 cm. Plaster wzmacniający nie może być dłuższy niż 15 cm. – komisja sędziowska zawodów może zaakceptować inne wymiary taśm lub bandaży.

6. Nie wolno wkładać pod taśmy lub bandaże żadnych przedmiotów.

7. Nie dopuszcza się do walki zawodników noszących ozdoby lub długie włosy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla przeciwnika..

8. Jakiekolwiek opatrunki muszą być zaakceptowane przez sędziego. Po rozpoczęciu walki nie wolno stosować jakichkolwiek opatrunków.

9. W przypadku walk profesjonalnych zawodnicy walczą w takich samych rękawicach, dostarczonych przez promotora.

10. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla zawodnika i jego rywala. O jego dopuszczeniu decyduje sędzia ringowy.

 

& 7


v Rundy.

 

 ◊ Amatorskie walki w formule K-1 Rules, trwają 3 rundy x 2 minuty z minutowymi przerwami

 we wszystkich turniejach .

& 8.

v  Kategorie wiekowe zawodników.

 

 ◊ O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE ROK URODZENIA.

 

1. Juniorem jest zawodnik w wieku 17 – 18 lat.

2. Młodzieżowiec to zawodnik w wieku 19 – 20 lat.

3. Seniorem jest zawodnik powyżej 18 - 45 lat.

 

 5. Junior w wieku 18 lat może zdecydować się uczestniczyć w rywalizacji seniorów ,jednakże (musi ukończyć 18 lat) jeżeli współzawodniczył jako senior nie może ponownie startować jako junior

6. Ograniczenia w przepisach walki w kategoriach juniorów regulują dalsze postanowienia

 niniejszego regulaminu ( & 14 ).

7. Kadeci mogą uczestniczyć tylko w treningach, nie rozgrywa się żadnej

 rywalizacji sportowej dla tej kategorii wiekowej.

 

& 9


v  Kategorie wagowe.

 

Juniors Seniors

 Seniorzy, juniorzy, młodzieżowcy

mężczyźni
    

kobiety

- 51 kg

- 54 kg

- 57 kg

- 60 kg

- 63,5 kg

- 67 kg

- 71 kg

- 75 kg

- 81 kg

- 86 kg

- 91 kg

+ 91 kg

 
    

 

- 48 kg

- 52 kg

- 56 kg

- 60 kg

- 65 kg

- 70 kg

+ 70 kg

 

◊. Dopuszcza się ustalenie kategorii wagowych dla walk profesjonalnych. Decyzję podejmuje

 Związkowa Komisja Sędziowska.

 

 

 

 

& 10


 

v Ważenie zawodników i badania lekarskie.

 

1. Ważenie zawodników i zawodniczek może odbywać się w przeddzień zawodów o randze mistrzostw kraju lub co najmniej na dwie godziny przed rozpoczęciem walk.

2. Podczas ważenia obecni są dwaj przedstawiciele Komisji Sędziowskiej zawodów.

3. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodniczek i zawodników.

4. Zawodnik ważony jest oficjalnie tylko raz i uzyskana waga zapisywana.

5. Zawodnicy mogą skorzystać z wagi przed oficjalnym ważeniem.

6. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się z książeczką sportowo-lekarską, aktualną licencją zawodniczą.

7. Zawodnik może się ważyć jedynie w spodenkach, a zawodniczka w stroju kąpielowym.

8. Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, jaką wykaże waga.

9. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego.

10. Urządzenie do ważenia jest dostarczane przez PZKB (jest to urządzenie legalizowane).

11. Badania lekarskie dla zawodników kick-boxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowca-zawodnika. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza sportowego i nagłówkowa przychodni sportowo-lekarskiej).
Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.

 

& 11


 v Zasady walki.

 

1. Przed rozpoczęciem walki zawodnik podchodzi do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia (nie może mieć założonych wisiorków, kolczyków, ozdób, okularów, szkieł kontaktowych).

   2. Zawodnik obowiązany jest do założenia rękawic dopiero po wejściu na ring i uprzedniej akceptacji sędziego ringowego.

3. Zawodnikowi sekunduje maksymalnie dwóch sekundantów

4. Tylko główny sekundant może dawać zawodnikowi instrukcje podczas trwania rundy.

5. Sekundanci nie mogą dotykać lin ani żadnej innej części ringu podczas trwania walki.

6. Kiedy sędzia ringowy wydaje komendę „ring wolny”, sekundanci muszą niezwłocznie opuścić ring.

7. W przypadku niestosownego zachowania sędzia może udzielić sekundantowi ostrzeżenia lub wyprosić go z sali – w przypadku niezastosowania się sekundanta do poleceń sędziego ringowego można udzielić zawodnikowi ostrzeżenia lub nawet go zdyskwalifikować.

8. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.

9. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik może zostać ukarany ostrzeżeniem.

 

& 12


v Dozwolone ciosy i akcje w K-1 Rules.

 

1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, opadające.

2. Atak kolanem na nogi, tułów i głowę przeciwnika.

3. Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści.

4. Wszystkie techniki można wykonywać także z wyskoku i po obrocie.

5. Dozwolone jest atakowanie upadającego, jeżeli sędzia prowadzący nie wydał komendy „stop”.

6. Dozwolone lecz nie punktowane jest podcinanie i obalanie przeciwnika.

7. Dozwolone jest atakowanie dowolnej części nóg (także piszczelami), dozwolonych miejsc trafień na tułowiu i głowie.

8. Dozwolona jest walka w klinczu – w przypadku braku akcji i pasywności zawodników, sędzia przerywa walkę.

9. Dozwolone przechwycenie nóg i rąk oraz wykonanie akcji kontrującej.

10. Można przytrzymywać przeciwnika za głowę lub szyję atakując nogami lub kolanami (niedozwolone jest naciąganie na kolano).

 

 

 

 

& 13


 v Ciosy i akcje zabronione w K-1 Rules.

 

1. Techniki niedozwolone:

- atak łokciem

- uderzanie w krtań, szyję, kręgosłup i oczy.

- uderzanie w tył głowy,

- atakowanie krocza,

- unoszenie przeciwnika i rzucanie go na głowę oraz wszelkie wysokie rzuty( przez biodro, bark itp.)

- uderzanie nasadą rękawicy.

2. Akcje zabronione:

- atakowanie trzymając się lin, atakowanie zawodnika zaplątanego w liny,

- atak po komendzie „stop” i break (po „break” po cofnięciu się jeden krok w tył)

- atakowanie pochyloną głową,

- odwracanie się podczas walki,

- unikanie walki, rozmawianie, ubliżanie zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów.

 

& 14


 v Ograniczenia technik dozwolonych.

1. Dla juniorów zabronione są kopnięcia kolanem na głowę.

& 15


 v Przyznawanie punktów.

 

1. Punkty przyznawane są za prawidłowo zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone obszary trafień – jeden punkt za jedno trafienie.

2. Aby technika była zaliczona musi być szybka, silna zadana bez utraty równowagi przez uderzającego, precyzyjna i czysto trafiona.

3. Nie zalicza się technik wyłapywanych na gardę, przedramiona, obcierających, blokowanych (np. piszczelami) – musi nastąpić czytelny i odczuwalny dla przeciwnika atak za pomocą regulaminowych technik.

4. Rundę ocenia się max. Do 10 punktów.

5. Do oceny walki stosuje się punkty pomocnicze (za techniki ręczne i nożne). Za każdą prawidłową technikę przyznaje się jeden punkt pomocniczy. Przy tej samej liczbie punktów pomocniczych o zwycięstwie zawodnika decydują w kolejności :

 

- więcej technik nożnych i kopnięć kolanami,

- większa aktywność (agresywność) w walce,

- lepsza technika,

- lepsza obrona,

- lepsza kondycja

6. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 10 jeśli była wyrównana ( równa ilość punktów pomocniczych).

7. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 9 jeśli zawodnik wykazuje lekką przewagę zdobywając większą liczbę punktów pomocniczych.

8. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 8 jeśli zawodnik wykazuje dużą przewagę

 (powyżej 8 małych punktów ), lub przeciwnik był przynajmniej raz liczony.

9. Za otrzymane ostrzeżenie zawodnikowi nie odbiera się punktów pomocniczych : otrzymanie drugiego ostrzeżenia powoduje odjęcie punktu z wyniku rundy, a przy trzecim ostrzeżeniu następuje dyskwalifikacja.

10. Sędzia punktowy powinien zapisywać na odwrocie karty ile i jakich technik zadał zawodnik, aby w przypadku remisu prawidłowo wskazać zwycięzcę walki.

 

 

 

 

& 16


 v Werdykty.

 

1. Zwycięstwo na punkty, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.

2. Zwycięstwo przez nokaut (K.O.), jeżeli zawodnik po prawidłowym ciosie nie jest w stanie przyjąć postawy po 8 sekundach, i nie jest zdolny do walki po 10 sekundach (jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani – K.O. – lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego to sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty – jeśli nie jest to 1 runda – i wskazują zwycięzcę na punkty. Jeśli jest to 1 runda to walka uznana zostaje za nie odbytą).

3. Wygrana przez poddanie przeciwnika (uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na ring).

4. Zwycięstwo przez RSC:

- sędzia przerywa walkę po 3-krotnym liczeniu w ciągu rundy lub 3-krotnym liczeniu w ciągu całej walki,

- sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,

- z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.

5. Dyskwalifikacja (DISQ).

6. Walkower (W.O.), gdy wyczytany zawodnik nie stawił się na ring w przeciągu 2 minut.

7. Walka zakończona remisem (tylko w walkach drużynowych).

8. Walka nie odbyła się (No Contest):

- jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego,

- jeśli obaj zawodnicy dopuszczą się złamania regulaminu, będą w zmowie ze sobą lub nie będą walczyć z uczciwym zaangażowaniem, mimo kilkukrotnego upominania przez sędziego, zostaną wówczas obaj zdyskwalifikowani,

- jeśli obaj zawodnicy nie będą zdolni do kontynuowania walki z powodu przypadkowych, niezawinionych kontuzji pod warunkiem, że jest to pierwsza runda walki (w kolejnych rundach następuje podliczenie punktów i zwycięstwo na punkty).

 

& 17


 v Liczenie zawodnika.

 

1. Sędzia ringowy liczy zawodnika jeżeli:

- po prawidłowo zadanym ciosie lub serii ciosów został osłabiony do tego stopnia, że kontynuowanie pojedynku zagrażałoby jego zdrowiu,

- po ciosie lub serii ciosów dotyka podłogi inną częścią ciała niż stopy, zwisa lub przytrzymuje się lin,

- jest zamroczony i traci orientację w walce.

 - jeżeli celowo wypluwa ochraniacz na zęby ( jak w procedurze po knock down ).

2. Liczonemu zawodnikowi pokazuje się upływające sekundy na palcach ręki i głośno je liczy, a liczenie zawodnika kontynuowane jest wówczas, gdy drugi zawodnik uda się do neutralnego narożnika.

3. Jeżeli po 8 sekundach zawodnik nie jest w stanie przyjąć gardy liczy się go do 10 sekund i kończy walkę.

Uwaga : mimo końca rundy rozpoczęte liczenie jest kontynuowane z dalszymi konsekwencjami.

4. Trzykrotne liczenie zawodnika w ciągu rundy lub całej walki oznacza koniec walki przez RSC.

 

& 18


 v Postępowanie po nokaucie.

 

1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:

- wezwać lekarza by natychmiast zbadał go i zlecił dalsze postępowanie,

- wpisać ten fakt do protokołu i książeczki zawodnika.

2. Po przegranej przez K.O. zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.

3. Zawodnik, który miał uraz głowy 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące (konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG).

4. Zawodnik, który miał uraz głowy 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy (konieczne są wtedy badania lekarskie, również EEG).

 

& 19


 v Upomnienia i kary.

 

1. Przed i po walce zawodnicy są zobowiązani do gestu sportowej rywalizacji poprzez dotknięcie się rękawicami.

2. Za nieprzestrzeganie reguł zawodnik może otrzymać: ostrzeżenie, minus punkt i zostać zdyskwalifikowanym.

3. w przypadku niegroźnego i nieumyślnego przewinienia sędzia może zawodnika upomnieć (jest to kara nieoficjalna i nie jest zapisywana na karcie punktowej).

4. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:

· pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się;

· zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył głowy i tułowia;

· nieczystą walkę (pchanie, klinczowanie, faule, itp.);

· nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta;

5. Udzielenie drugiego oficjalnego ostrzeżenia jest równoznaczne z otrzymaniem punktu ujemnego.

6. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar (tzn. czwarta jest równoznaczna z dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące przewinienie:

a. wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika,

b. jeśli zawodnik uderzył po komendzie „stop” lub „break” („puść” – musi dać krok w tył i wznawia walkę bez komendy sędziego),

c. celowo używa techniki niedozwolonej,

d. nie wykonuje poleceń sędziego ringowego,

e. kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu, ale zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi może być udzielona dyskwalifikacja;

f. szczególnie nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie)

7. Jeżeli sędzia ringowy uzna dyskwalifikację za konieczną konsultuje decyzję z sędziami, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.

 

& 20


v Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki:

 ● ostrzeżenie : poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową; … …...● punkt ujemny : ruch dłonią po skosie w dół;  …. .● dyskwalifikacja : skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.

& 21


v Kontuzje i protesty.

   1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana na czas (do 2 min.) niezbędny dla lekarza do podjęcia decyzji.
   2. Po usłyszeniu opinii lekarza sędzia ringowy decyduje o karach i wznowieniu walki (uwaga: należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji).
   3. Jeśli lekarz nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa nie poszkodowany zawodnik, o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik poszkodowany .

► UWAGA : DO KAŻDEJ DEKORACJI ZAWODNICY WYCHODZĄ W STROJACH SPORTOWYCH.

 

 

& 22


v Sędziowie.

 

► Walki sędziowane są przez licencjonowanych sędziów PZKB

1. Skład sędziowski na turnieju Thai boxingu stanowią :sędzia główny, sędzia ringowy, 3 sędziów punktowych i sędzia czasowy.

 ► Sędzia główny , sprawuje całościowy nadzór nad zawodami jest zwierzchnikiem wszystkich ………..sędziów na danych zawodach. Sędzia główny może delegować kierownika planszy na którego  ………..sceduje część swoich obowiązków.

2. Walkę w ringu prowadzi sędzia ringowy, który nie ocenia jej na punkty.

3. Sędzia ringowy przed rozpoczęciem walki sprawdza stan ringu, sprzęt zawodników, daję komendę do rozpoczęcia i zakończenia walki, nadzoruje jej przebieg, dba o przestrzeganie przepisów, zatrzymuje czas, udziela kar, zbiera karty punktowe od sędziów punktowych po zakończeniu walki, ogłasza werdykt poprzez podniesienie ręki zwycięzcy.

4. Walkę ocenia trzech sędziów punktowych.

5. Sędziowie punktowi oceniają walkę po zakończeniu każdej rundy przyznając punkty, sygnalizują sędziemu ringowemu zauważone nieprawidłowości, konsultują dyskwalifikację.

6. Sędzia czasowy sygnalizuje rozpoczęcie i zakończenie rundy oraz przerwy na 10 sekund przed jej upływem – oczyszcza ring z sekundantów wydając komendę „ring wolny”. Sygnalizuje upływające sekundy podczas liczenia zawodnika.

 

& 23


 v Lekarz sportowy.

 

1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz bada zawodników i potwierdza zdolność do udziału w zawodach w protokole.

2. Podczas trwania zawodów lekarz jest obecny na sali w wyznaczonym przez organizatora miejscu.

3. Organizator musi zapewnić dla lekarza dostęp do telefonu.

4. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem, którego decyzja jest ostateczna.

5. Lekarz podejmuje decyzję w czasie 2 minut.

6. Jakiekolwiek opatrunki lekarz może wykonywać dopiero po zakończeniu pojedynku.

 7. Organizator musi zapewnić dla lekarza dostęp do telefonu.

 8. Lekarz zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie jakiegokolwiek

 uszkodzenia ciała zawodnika.

9. Lekarz musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu pomocy

 zawodnikom sportów walki.

10. Organizator zapewnia karetkę pogotowia przed Halą sportową (czeka w gotowości)

 

& 24


v Doping.

 

 ◊ Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.

 ◊  Zawodnicy lub inni urzędnicy zawodów zażywający środków dopingujących będą

 zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.

 

& 25


v Inne postanowienia.

 

1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem PZKB.

2. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy

 PZKB.
4. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Delegatem PZKB.
 


Tagi: k-1 rules

Do góry

Copyrights  © 2007 Muay Thai, Boks, K-1 & MMA Gym - PALESTRA Warszawa, Łukasz Rola
 

Projekt: compexsoft.com