Płacz na treningu, śmiej się podczas walki.


WyszukiwarkaGodziny treningów

Karty Benefitowe

Zawodnicy

Facebook - Palestra

Tagi


Przepisy amatorskiej rywalizacji sportowej PZKB

 
 
Rozdział I

§ 1
Postanowienia ogólne

Rodzaje zawodów kick-boxingu rozgrywane pod egidą Polskiego Związku Kick-boxingu:

 
 1. strefowe, ogólnopolskie i regionalne turnieje seniorów w regulaminie semi-contact i light-contact;
 2. ogólnopolskie turnieje kwalifikacyjne full-contact;
 3. gale full-contact, light-contact, semi-contact;
 4. turnieje low-kick;
 5. turnieje i mecz międzynarodowe;
 6. Puchar Polski full-contact, semi-contact i light-contact;
 7. Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców, Seniorów i Kobiet w formułach full-contact, semi-contact, light-contact, formach przy muzyce i low-kick.
 
§ 2

W zawodach sportowych PZK-b /mogą startować/ startują zawodnicy i zawodniczki spełniający poniższe warunki:

 
 1. /ważne badania lekarskie/ posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach z przychodni sportowo-lekarskiej;
 2. posiadają stopień szkoleniowy kwalifikujący do udziału w danych rozgrywkach kick-boxingu;
 3. posiadają ważną licencję PZK-b;
 4. /potwierdzoną przynależność klubową/ należą do klubu członkowskiego PZK-b.
 
Rozdział II

§ 3
Warunki techniczne zawodów

 1. Pole walki w semi- i light-contact ma wymiary 8 m x 8 m.
 2. Walki semi-contact i light-contact /mogą odbywać się/ odbywają się na parkiecie lub na macie (tatami).
 3. Walki full-contact i low-kick odbywają się tylko na ringach bokserskich o standardowych wymiarach.
 4. Pole walki oraz ring muszą być wyposażone w 2 stołki, kubki, 2 wiadra z czystą wodą, 2 wiadra na brudną wodę, gong (lub gwizdek), tablicę punktową (tylko semi-contact) i 2 stopery.
 5. Walki podczas Mistrzostw Polski w formule semi-contact i light-contact trwają jeden dzień.
 6. Walki podczas Mistrzostw Polski w formule full-contact trwają jeden dzień lub dwa dni, jeśli zawodnik musi stoczyć więcej niż 6 rund walk dziennie.
 7. W przypadku gal zawodowych, zawodnik może stoczyć tylko jedną walkę wielorundową w czasie trwania imprezy.
 
Rozdział III

§ 4
Ważenie zawodników i badania lekarskie

 1. Ważenie zawodników i zawodniczek odbywa się w przeddzień zawodów o randze mistrzostw oraz co najmniej na 2 godziny przed pierwszą walką na innych zawodach, oraz w każdy dzień zawodów rangi Mistrzostw Polski.
 2. Podczas ważenia /muszą być obecni/ obecni są 2 przedstawiciele Komisji Sędziowskiej.
 3. Nie /istnieje pojęcie/ ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
 4. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskana waga zapisywana jest do protokołu zawodów.
 5. Zawodnicy mogą skorzystać z wagi przed oficjalnym ważeniem.
 6. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki, z książeczką lekarską, licencją zawodniczą (semi-, light-, full-contact w zależności od formuły toczonych walk).
 7. Badania lekarskie dla zawodników kick-boxingu są ważne 3 miesiące i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowca-zawodnika. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza sportowego i nagłówkowa przychodni sportowo-lekarskiej).
  Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.
 8. Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, jaką wykaże waga.
 
Rozdział IV

§ 5
Strój do walki

 1. Strojem zawodnika jest: bluza z pasem lub koszulka z krótkim rękawkiem, sięgające do kostek, proste i luźne spodnie. Zawiązany pas zgodnie z posiadanym stopniem szkoleniowym/ mistrzowskim. Dozwolone są napisy na koszulce (bluzie) - muszą one być związane z kick-boxingiem lub macierzystym klubem zawodnika. Dopuszcza się napisy reklamowe na nogawkach spodni.
 2. W regulaminie full-contact zawodnicy walczą z gołym torsem.
 3. Obowiązkowy sprzęt do walki:
  1. rękawice (elastyczne i sprężyste) o wadze 10 uncji - waga rękawic musi być wyraźnie zaznaczona - dla zawodników i zawodniczek walczących we wszystkich kategoriach wagowych; muszą one całkowicie zakrywać palce, dłoń i nadgarstek;
  2. protektory na stopy: muszą być miękkie i elastyczne, całkowicie zakrywać stopę (1 cm dłuższe od palców), piętę i kostkę;
  3. kask z elastycznej skóry lub tworzywa zakrywający głowę z boków, z tyłu i z góry (w galach zawodowych dopuszcza się jego używanie w formule full-contact);
  4. ochraniacze na zęby /są konieczne - wykreślić/;
  5. miękkie ochraniacze piszczeli (bez metalowych, drewnianych i innych twardych elementów);
  6. suspensor - ochraniacz podbrzusza /obowiązkowo musi być - wykreślić/ nakładany na spodnie;
  7. dozwolone i zalecane są miękkie ochraniacze klatki piersiowej, przedramion, łokci i kolan.
 4. Ręce można owijać bandażem o max długości 250 cm i szerokości 5 cm.
 5. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla zawodnika i jego rywala. O jego dopuszczeniu decyduje sędzia.
 
Rozdział V

§ 6
Upomnienia i kary

 1. Przed i po walce zawodnicy są zobowiązani do gestu sportowej rywalizacji poprzez dotknięcie się rękawicami.
 2. Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie, minus punkt i zostać zdyskwalifikowanym.
 3. Upomnienie następuje w przypadku niegroźnego i nieumyślnego przewinienia.
 4. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:
  1. pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się;
  2. zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył głowy i tułowia;
  3. nieczystą walkę (pchanie, klinczowanie, faule, itp.);
  4. zadawanie ciosów z niekontrolowaną siłą w formułach semi- i light-contact;
  5. nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta;
  6. opuszczenia przez zawodnika pola walki;
  7. nie zadania 6 technik nożnych w rundzie w walce w formule full- i light-contact (mniej niż 6 technik nożnych w rundzie - ostrzeżenie, mniej niż 12 technik nożnych w dwóch rundach - punkt ujemny; mniej niż 18 technik nożnych w trzech rundach - dyskwalifikacja zawodnika).

Uwaga: w formule semi-contact wolno atakować w tył głowy przeciwnika oraz upadającego o ile nie było komendy "stop"; w formule full-contact ostrzeżenie jest jednoznaczne ze stratą 3 małych punktów.

 
 1. Udzielenie trzeciego ostrzeżenia jest równoznaczne z otrzymaniem punktu ujemnego. W formule semi-contact zamiast punktu ujemnego, dodaje się jeden punkt /zawodnikowi przeciwnemu/ przeciwnikowi.
 2. Ostrzeżenia (za faule i wyjścia poza pole walki) są sumowane w ciągu całej walki.
 3. Przez opuszczenie pola walki przyjmuje się sytuację, gdy zawodnik co najmniej jedną stopą przebywa poza polem walki.
 4. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po (tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją):
  1. wykorzystaniu limitu trzech kar;
  2. bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące przewinienie:
  3. /ograniczające przeciwnikowi możliwość kontynuowania walki na skutek kontuzji/ wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika,
  4. jeśli rywal po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego (w semi- i light-) ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem);
  5. jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, jednak sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem); zawodnik, którego lekarz nie dopuścił do kontynuacji walki nie uczestniczy w dalszych walkach zawodów;
  6. jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"
  7. kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja;
  8. szczególnie niesportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie);
  9. gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.
 5. Jeżeli sędzia ringowy (prowadzący) uzna dyskwalifikację za konieczną konsultuje decyzję z sędziami, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.
 6. Zawodnik nie może otrzymać kary i punktu za akcję jednocześnie.
 7. Kary pokazuje się zawodnikowi i sędziom w następujący sposób:
  1. ostrzeżenie: poprzez zatoczenie koła wyciągniętą ręką nad głową;
  2. punkt ujemny: ruch dłonią po skosie w dół;
  3. dyskwalifikacja: skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.
 
Rozdział VI

§ 7
Lekarz sportowy

 1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz /musi obejrzeć (zbadać)/ bada zawodników i potwierdza /swą akceptację/ zdolność do udziału w zawodach
  w protokole.
 2. podczas trwania zawodów lekarz /musi być/ jest obecny na sali w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Organizator musi zapewnić dla lekarza dostęp do telefonu.
 3. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem, którego decyzja jest ostateczna.
 4. Lekarz /musi podjąć/ podejmuje decyzję w czasie 2 minut.
 
Rozdział VII

§ 8
Limity wagowe i wiekowe zawodników

 1. Młodzikiem jest zawodnik w wieku 13 - 14 lat (decyduje rok urodzenia - w 1998 r. są to roczniki 1985 i 1984).
 2. Juniorem młodszym jest zawodnik w wieku 15 - 16 lat (decyduje rok urodzenia - w 1998 r. są to roczniki 1983 i 1982).
 3. Juniorem jest zawodnik w wieku 17 - 18 lat (decyduje rok urodzenia - w 1998 r. są to roczniki 1981 i 1980).
 4. Wprowadza się kategorię młodzieżową: zawodnik w wieku 19 - 20 lat (decyduje rok urodzenia - 1998 r. są to roczniki 1979 i 1978).
 5. Seniorem jest zawodnik w wieku 19 - 40 lat (decyduje rok urodzenia).
 6. Młodzik i junior młodszy ma prawo startu wyłącznie w gronie rówieśników.
 

Rozdział VIII
Regulamin rywalizacji sportowej Semi-contact

§ 9
Kategorie wagowe

 1. Kategorie wagowe semi-contact mężczyzn: -57,0 kg, -63,0 kg, -69,0 kg, -74,0 kg, -79,0 kg, -84,0 kg, -89,0 kg, +89,0 kg.
 2. Kategorie wagowe semi-contact kobiet: -50,0 kg, -55,0 kg, -60,0 kg, -65,0 kg, +65,0 kg.
 3. Kategorie wagowe semi-contact juniorów: -48,0 kg, -51,0 kg, -54,0 kg, -57,0 kg, -60,0 kg, -63,0 kg, -67,0 kg, -71,0 kg, -75,0 kg, -79,0 kg, -81,0 kg, +81,0 kg.
 4. Kategorie wagowe semi-contact juniorów młodszych i młodzików: -42,0 kg, -45,0 kg, -48,0 kg, -51,0 kg, -54,0 kg, -57,0 kg, -60,0 kg, -63,0 kg, -67,0 kg, -71,0 kg, -75,0 kg, +75,0 kg.
 5. Kategorie wagowe semi-contact juniorek: -42,0 kg, -45,0 kg, -48,0 kg, -51,0 kg, -54,0 kg, -57,0 kg, -60,0 kg, +60,0 kg.
 6. Kategorie wagowe semi-contact juniorek młodszych i młodziczek: -39,0 kg, -42,0 kg, -45,0 kg, -48,0 kg, -51,0 kg, -54,0 kg, -57,0 kg, +57,0 kg.
 

§ 10
Zasady walki

 1. Przed rozpoczęciem walki zawodnik /musi podejść/ podchodzi do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia (nie może mieć założonych wisiorków, kolczyków, ozdób itp.)
 2. Walki w formule semi-contact /powinny trwać/ trwają 2 x 2 minuty.
 3. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego prowadzącego, w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym sędzia prowadzący walkę). Nie zatrzymuje się czasu na przyznanie punktu. Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).
 4. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów, w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora kick-boxingu.
 5. W czasie trwania walki ww. nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek.
 6. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.
 7. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.
 

§ 11
Dozwolone miejsca trafień

 1. Głowa: twarz, boki, tył.
 2. Tułów: przód i boki.
 3. Nogi: podcięcia na ochraniacz stopy.
 

§ 12
Niedozwolone miejsca trafień

 1. Góra głowy.
 2. Tył tułowia: nerki, kręgosłup, kark.
 3. Szyja, kończyny, stawy.
 4. Poniżej pasa.
 

§ 13
Dozwolone techniki

 1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, opadające.
 2. Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu.
 3. Podcięcia na ochraniacz stopy.
  Uwaga: Punkt przyznaje się gdy atakujący cały czas stoi, a atakowany dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopy.
 4. Dozwolone jest atakowanie upadającego, jeżeli sędzia prowadzący nie wydał komendy "stop".
 5. /Ze względu na niebezpieczne uderzenia piętą, zawodnik wykonujący technikę nożną zahaczającą lub opadającą, musi ją wykonać stopą./ Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane stopą (uderzenie piętą jest niedozwolone).
 

§ 14
Niedozwolone techniki i akcje

 1. Inne niż w § 13. Unikanie walki, celowe opóźnianie walki.
  Uwaga: za odwracanie głowy przez zawodnika, jego przeciwnik otrzymuje punkt.
 2. Upadanie bez wyraźnej przyczyny
 3. Jeśli zawodnik opuści planszę bez popchnięcia, kopnięcia, uderzenia otrzymuje wtedy ostrzeżenie, przy trzecim wyjściu otrzymuje punkt ujemny, a przy czwartym dyskwalifikację (liczbę wyjść poza obręb pola walki sumuje się w ciągu całego pojedynku).
 4. Atakowanie z niekontrolowaną siłą.
 5. Niesportowe zachowanie, szarpanie i popychanie.
 6. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika po zakończeniu walki.
 

§ 15
Zdobywanie punktów

 1. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony obszar trafień z kontrolowaną siłą. /Sędziowie muszą rzeczywiście zobaczyć technikę uderzenia/ Sędziowie punktują jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z kontrolowaną siłą. /Przyznawanie punktów opartych na usłyszeniu uderzenia jest niedozwolone/ - wykreślić (dot. regulaminu sędziowskiego). /Posługując się dozwoloną techniką należy wykonać ją tak, że zawodnik ma jeszcze zapas siły na jej wykonanie/ - wykreślić. Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z /"odpowiednią"/ kontrolowaną siłą; jednak te, które tylko dotykają lub ocierają przeciwnika nie są punktowane przez sędziów.
 2. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to musi wylądować wewnątrz pola walki i nie może wpadać ciałem na przeciwnika.
 3. /Będąc na zewnątrz pola walki przynajmniej jedną stopą nie zdobywa się punktów/ Zawodnik przekraczający pole walki nie zdobywa punktu.
 4. Punkty przyznawane są za:

- cios ręką - 1 pkt.
- kopnięcie na tułów - 1 pkt.
- podcięcie - 1 pkt.
- cios ręką z wyskoku - 1 pkt.
- niski rzut (przez biodro) - 1 pkt.
- kopnięcie na głowę - 2 pkt.
- kopnięcie z wyskoku na tułów - 2 pkt.
- kopnięcie z wyskoku na głowę- 3 pkt.

 
 1. Jeśli zawodnik trafił czystą techniką przeciwnika, to sędzia podaje komendę "stop" i przyznaje punkt.
 2. Przyznanie punktu sygnalizuje się wyciągniętą ręką ze stosowną liczbą palców.
 3. Sędzia prowadzący walkę może przyznać punkt, jeżeli co najmniej 2 sędziów wskazało na zawodnika. W sytuacji gdy boczni sędziowie pokażą "nie widziałem techniki", a sędzia prowadzący walkę widział prawidłowo wykonaną technikę przez zawodnika, może przyznać odpowiednią ilość punktów.
 4. Jeśli jeden zawodnik ma wskazania dwóch sędziów, a drugi trzech, wówczas punkty otrzymują obydwaj.
 5. Jeśli sędzia nie uznaje techniki to krzyżuje ręce na dole.
 6. Jeśli sędzia nie widział zadawanej techniki wówczas krzyżuje ręce na wysokości oczu.
 7. Wyjście poza linię pokazuje się poprzez ruch dłoni w dół.
 8. Technika zadana po gongu nie jest uznawana.
 

§ 16
Kontuzje i protesty

 1. W przypadku kontuzji walka powinna być wst5rzymana na czas (do 2 min.) niezbędny dla lekarza do podjęcia decyzji.
 2. Po usłyszeniu opinii lekarza sędzia prowadzący decyduje o karach i wznowieniu walki (uwaga: należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji).
 3. /Jeśli lekarz nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa nie poszkodowany zawodnik, o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa poszkodowany zawodnik/ W przypadku przerwania walki przez lekarza z powodu kontuzji zawodnika, wygrywa jego przeciwnik, o ile nie przekroczył przepisów.
 

§ 17
Sędziowie

 1. Walkę prowadzi dwóch sędziów bocznych i jeden planszowy (środkowy).
 2. Sędzia główny kontroluje stan planszy i obiektu akceptując je dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów.
 3. Sędzia boczny kontroluje sprzęt i ubiór zawodników, sygnalizuje prowadzącemu wszelkie nieprawidłowości
 4. Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy.
 5. Sędzia sekretarz notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje przewagę techniczną oraz wyczerpanie limitu kar.
 6. Sędziowie wydają komendy w języku polskim lub angielskim.
 

§ 18
Werdykty

 1. Zwycięstwo na punkty: /który zawodnik/ zawodnik, który zdobędzie więcej punktów regulaminowym czasie - wygrywa. Jeśli zawodnicy mają tyle samo punktów wprowadza się 1 minutę dogrywki, jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia zawodnicy walczą do pierwszego prawidłowego trafienia.
 2. Zwycięstwo przez przewagę techniczną (jeśli różnica wynosi 10 punktów, np. 17 : 7).
 3. RSC - sędzia /zabrania kontynuacji/ wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika (widoczne osłabienie, kontuzja, itp.).
 4. Dyskwalifikacja, patrz § 7.
 5. Walkower - po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 min. zawodnik nie stawia się na planszy.
 6. Zwycięstwo przez poddanie przeciwnika - zawodnik ma prawo poddać się w dowolnej chwili podnosząc rękę do góry, sekundant ma prawo poddać zawodnika rzucając ręcznik na planszę.
 7. W sytuacji, gdy w danej kategorii wagowej walki odbywają się wg reguły "każdy z każdym" i zawodnicy zgromadzą tę samą ilość punktów, o zwycięstwie decydują:
  1. różnica między punktami zdobytymi, a straconymi;
  2. ilość zdobytych małych punktów;
  3. bilans punktów między zawodnikami /bezpośrednio zainteresowanymi/ współzawodniczącymi.
§ 19
 1. Rozgrywki drużynowe w formule semi-contact kierują się innym regulaminem.
 

Rozdział IX Regulamin walki sportowej full-contact

§ 20
Kategorie wagowe, liczba rund, limity wieku

 1. Kategorie wagowe mężczyzn: -51,0 kg , -54,0 kg, -57,0 kg, -60,0 kg, -63,5 kg, -67,0 kg, -71,0 kg, -75,0 kg, -81,0 kg, -86,0 kg, -91,0 kg, +91,0 kg.
 2. Kategorie wagowe kobiet: -48,0 kg, -52,0 kg, -56,0 kg, -60,0 kg, -65,0 kg, +65,0 kg.
 3. W zawodach amatorskich /zawodnicy walczą/ walki trwają 3 x 2 min. z 1 min. przerwy.
 4. W regulaminie full-contact mogą walczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają co najmniej kategorię D full-contact.

§ 21
Sędziowie

 1. Walkę w ringu prowadzi sędzia ringowy, który nie ocenia jej na punkty.
 2. Sędzia ringowy /który/ - wykreślić przed rozpoczęciem walki sprawdza stan ringu, sprzęt zawodników, daje komendę do rozpoczęcia i zakończenia walki, nadzoruje jej przebieg, dba o przestrzeganie przepisów, zatrzymuje czas, udziela kar, zbiera karty punktowe od sędziów punktowych zakończeniu walki, ogłasza werdykt poprzez podniesienie ręki zwycięzcy.
 3. Walkę ocenia 3 sędziów punktowych.
 4. Sędziowie punktowi oceniają walkę po zakończeniu każdej rundy przyznając punkty, sygnalizują sędziemu ringowemu zauważone nieprawidłowości, konsultują dyskwalifikację.
 5. Sędzia czasowy sygnalizuje rozpoczęcie i zakończenie rundy /i/ oraz przerwy na 10 sekund przed jej upływem - oczyszcza ring z sekundantów.

§ 22
Ciosy i akcje dozwolone

 1. Techniki dozwolone:

- kopnięcia proste, okrężne, zahaczające, boczne, ukośne, opadające (uwaga: ze względu na niebezpieczne uderzenia piętą zawodnik wykonujący technikę nożną zahaczającą - opadającą - musi wykonać ją stopą);
- ciosy ręczne: proste, sierpowe, z dołu (haki);
- podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej i wewnętrznej;
- niskie rzuty do wysokości biodra, wynikające z akcji (uwaga: podcięcia i rzuty będą zaliczane zawodnikowi, gdy atakujący stoi, a atakowany dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopy).

 
 1. /Wolno atakować/ Dozwolony jest atak na przednie i boczne strony tułowia i głowy.
 2. Ciosy mogą być zadawane /wypchaną/ przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem (?) osłoniętym ochraniaczem.

§ 23
Ciosy i akcje niedozwolone

 1. Techniki niedozwolone:

- kopnięcia kolanem,
- ciosy ręczne: łokciem, nasadą, bokiem, na odlew, z obrotową techniką ręczną,
- w tylną część tułowia i głowy oraz czubek głowy (z góry),
- poniżej pasa.

 1. Akcje niedozwolone:

- atakować trzymając się lin, zaplątanego w liny upadającego, po komendzie "stop", lub po gongu,
- obracać się w akcji, obracać głowę, popychać,
- obejmować, wskakiwać łapać,
- atakować głową,
- unikać walki, rozmawiać, ubliżać zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów

 

§ 24
Przyznawanie punktów

 1. Małe punkty przyznawane są za prawidłowo zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone o9bszary trafień (uwaga: nie wolno uderzać w tył głowy i upadającego jak w semi-contact).
 2. Nie zalicza się technik wyłapywanych na gardę, przedramiona, obcierających.
 3. Rundę ocenia się max. do 10 punktów.
 4. Kryteriami do oceny walki są tzw. małe punkty za techniki możne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie ciosów:

- lepsza technika,
- lepsza obrona,
- lepsza kondycja,
- większa liczba technik nożnych.

 
 1. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 10 jeśli była wyrównana.
 2. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 9 jeśli zawodnik wykazuje lekką przewagę zadając większą liczbę celnych ciosów (różnica do 1 - 5 małych punktów).
 3. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 8 jeśli zawodnik wykazuje dużą przewagę, lub przeciwnik był przynajmniej raz liczony.
 4. Zawodnik w czasie rundy musi wykonać minimum 6 technik nożnych.
 5. Ostrzeżenie jest równoznaczne z przyznaniem rywalowi 3 małych punktów.
 

§ 25
Werdykty

 1. Zwycięstwo na punkty, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.
 2. Zwycięstwo przez nokaut (K.O.), jeżeli zawodnik po prawidłowym ciosie nie jest w stanie przyjąć postawy po 8 sek., i nie jest zdolny do walki po 10 sek. (Jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani - K.O. - lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty - jeśli nie jest to 1 runda - i wskazują zwycięzcę na punkty. Jeśli jest to 1 runda to walka nie odbyta.)
 3. Wygrana przez poddanie przeciwnika (uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na ring).
 4. Zwycięstwo przez RSC:

- sędzia przerywa walkę po 3-krotnym liczeniu w ciągu rundy lub 3-krotnym liczeniu w ciągu całej walki,
- sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,
- z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.

 
 1. Dyskwalifikacja (DISQ) patrz § 7 pkt. 7
 2. Walkower (W.O.), gdy wyczytane zawodnik nie stawił się na ring w przeciągu 2 min.
 3. Walka zakończona remisem (tylko w walkach drużynowych).
 4. Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego.
 

§ 26
Liczenie zawodnika

 1. Sędzia ringowy liczy zawodnika jeżeli:

- po prawidłowo zadanym ciosie lub serii ciosów został osłabiony do tego stopnia, że kontynuowanie pojedynku zagrażałoby jego zdrowiu,
- po ciosie lub serii ciosów dotyka podłogi inną częścią ciała niż stopy, zwisa lub przytrzymuje się lin,
- jest zamroczony i traci orientację w walce.

 
 1. /Poszkodowanemu/ Liczonemu zawodnikowi pokazuje się upływające sekundy na palcach ręki i głośno je liczy.
 2. Drugi zawodnik musi odejść do neutralnego narożnika, sędzia nie rozpoczyna liczenia dopóki nie wykona on polecenia.
 3. Jeżeli /do 8 sekund/ po 8 sekundach zawodnik nie jest w stanie przyjąć gardy liczy się go do 10 sekund i kończy walkę (uwaga: mimo końca rundy rozpoczęte liczenie jest kontynuowane z dalszymi tego konsekwencjami).
 4. /Jeśli sędzia liczył zawodnika 3 razy w ciągu rundy lub 3 razy w ciągu walki oznacza to koniec walki przez RSC./ Trzykrotne liczenie zawodnika w ciągu rundy lub całej walki oznacza koniec walki przez RSC.
 

§ 27
Postępowanie po nokaucie

 1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:

- wezwać lekarza by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie,
- wpisać ten fakt do protokołu i książeczki zawodnika.

 
 1. Po przegranej przez K.O. zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.
 2. Zawodnik, który miał uraz głowy 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące (konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG).
 3. Zawodnik, który miał uraz głowy 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy (konieczne są wtedy badania lekarskie).
 
Rozdział X

§ 28
Regulamin rywalizacji sportowej light-contact

 1. Zawody w regulaminie light-contact rozgrywa się w taki sposób w jaki implikuje to sama nazwa, czyli z kontrolowaną siłą ciosów. Równy nacisk położony jest na techniki ręczne i nożne. Light-contact jest formą pośrednią między full-contactem, a semi-contactem. Sędzia prowadzący walkę nie punktuje jej lecz kontroluje przestrzeganie przepisów.
 
§ 29
 1. Pole walki: /można walczyć/ wynosi na planszy 8 m. x 8 m., jak semi-contact.
 2. Kategorie wagowe jak w semi-contact.
 3. Sprzęt do walki i ubiór taki jak w semi-contactDozwolone techniki i akcje jak w full-contact.
 4. Niedozwolone techniki i akcje jak w full-contact (uwaga: siła ciosów musi być w pełni kontrolowana, a sędzia musi widzieć, że zawodnika stać na silniejsze ciosy).
 5. System punktacji jak w full-contact przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- ilość efektywnych i prawidłowych ataków,
- różnorodność technik i kombinacji,
- czystość technik i styl walki,
- równomierność technik ręcznych i nożnych,
- kondycja w walce.

 1. Czas walki i ilość rund jak w semi-contact.
 2. Werdykty jak w full-contact (uwaga: punktuje się jak w full-contact, ale nie ma zwycięstw przez K.O.). Przy zbyt silnym ciosie (np. upadek, zamroczenie zawodnika) sędziowie określają stopień winy i kary (np. ostrzeżenie, minus punkt lub dyskwalifikacja, jeśli zawodnik nie może podjąć walki po upływie 10 sekund). Jeśli zawodnik wykazuje wyraźne zmęczenie w walce, sędzia prowadzący może wyliczyć zawodnika do 8 (jest to jednoznaczne z odjęciem 1 pkt.). Jeśli zawodnik nadal nie podejmuje walki sędzia kończy walkę przez RSC.
 
Rozdział XI

§ 30
Regulamin rywalizacji sportowej low-kick

 1. Zawody rozgrywane wg regulaminu low-kick rozgrywa się w taki sam sposób jak w full-contact, ale jest tu dozwolony kontakt na uda przeciwnika od wewnątrz i zewnątrz. Można atakować uda przeciwnika stopą i piszczelą osłoniętą protektorem. Za technikę nożną w udo przyznaje się 1 punkt pomocniczy.
 

Rozdział XII
Zasady awansowania zawodników i zawodniczek do finałów
Mistrzostw Polski w regulaminie semi-contact i light-contact

§ 31

Młodzicy i Juniorzy młodsi
 
 1. W strefie w ramach przygotowań do Mistrzostw Polski powinien odbyć się co najmniej jeden turniej w formule semi-contact i light-contact.
 2. Zwycięzca rywalizacji strefowej otrzymuje tytuł Mistrza Polski Wschodniej (Północnej, ... etc.).
 3. Walki w formule semi- i light-contact powinny trwać 2 x 1,5 minuty z 1 minutą przerwy. System rywalizacji powinien przebiegać do dwóch walk przegranych.
 

§ 32
Juniorzy

 1. W każdej strefie powinien być zorganizowany co najmniej jeden turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski semi-contact i light-contact.
 2. Zwycięzca rywalizacji strefowej otrzymuje tytuł Mistrza Polski Wschodniej (Północnej, ... etc.).
 3. Do finałów Mistrzostw Polski awansuje po 4 zawodników z największą liczbą punktów; o ile piąty i kolejni zawodnicy mają tyle samo punktów, co czwarty, awansują wszyscy.
 4. Jeśli w wadze zgłosi się tylko jeden zawodnik otrzymuje on 2 punkty.
 5. Zawodnicy z tego samego klubu są rozstawiani.
 6. Aktualni Mistrzowie Polski awansują bez eliminacji w swoich kategoriach wagowych.
 7. Turnieje juniorów rozgrywa się przed zawodami seniorów.
 8. W sytuacji zgłoszenia się małej liczby zawodników, Komisja Sędziowska może ustalić inny sposób kwalifikacji do Mistrzostw Polski.
 

§ 33
Kobiety

 1. W rywalizacji kobiet nie ma eliminacji do Mistrzostw Polski.
 2. Podczas turniejów strefowych należy umożliwić rywalizację między zawodniczkami, przyznając nagrody i tytuły takie jak zawodnikom.
 

§ 34
Seniorzy

 1. W każdej strefie powinny odbyć się maksymalnie 3 turnieje kwalifikacyjne w formule semi-contact i light-contact.
 2. Wszystkie walki powinny trwać 2 x 2 minuty z 1 minutą przerwy.
 3. W pierwszym turnieju kwalifikacyjnym rozstawia się finalistów Mistrzostw Polski. W drugim turnieju finalistów pierwszego turnieju kwalifikacyjnego.
 4. Do finałów Mistrzostw Polski awansuje po dwóch zawodników z poszczególnych kategorii wagowych z największą ilością zdobytych punktów. /O ile trzeci i kolejni zawodnicy mają tyle samo punktów co drugi, awansują wszyscy./ W przypadku gdy więcej niż jeden zawodnik zdobywa ilość punktów kwalifikującą go na 2 pozycję - awansują wszyscy.
 5. Aktualni Mistrzowie Polski awansują bez eliminacji (w swoich kategoriach wagowych). Jeśli startują oni w zawodach eliminacyjnych to nie są wliczani do limitu miejsc premiowanych awansem do Mistrzostw Polski.
 6. Jeśli w danej kategorii wagowej zgłosi się jeden zawodnik to otrzymuje on 2 punkty za gotowość do walki.
 7. Najlepsi zawodnicy eliminacji do Mistrzostw Polski otrzymują stosowne tytuły Mistrza Polski Wschodniej (Północnej, ... etc.).
 

Rozdział XIII
Zasady /awansowania/ kwalifikacji zawodników do finałów
Mistrzostw Polski w regulaminie full-contact

§ 35
 1. W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający poniższe kategorie:
  1. kategoria D - otrzymuje ją zawodnik, który ukończył 18 rok życia i posiada 5 stopień szkoleniowy kick-boxing;
  2. kategoria C - otrzymuje ją zawodnik, który ukończył 18 rok życia, posiada minimum 4 stopień szkoleniowy kick-boxingu oraz wygrał 2 walki minimum 3-rundowe wg regulaminu full-contact lub low-kick;
  3. kategoria B - otrzymuje ją zawodnik, który wcześniej posiadał kategorię C posiada minimum 3 stopień szkoleniowy kick-boxing i wygrał minimum 6 walk 3-rundowych (łącznie 8 walk) wg regulaminu full-contact lub low-kick;
  4. kategoria A - otrzymuje ją zawodnik, który wcześniej posiadał kategorię B, posiada minimum 1 stopień szkoleniowy kick-boxing i wygrał minimum 8 walk 3-rundowych (łącznie 16 walk) wg regulaminu full-contact lub low-kick.
 2. Każda walka powinna być udokumentowana wpisem sędziego głównego zawodów do książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.
 3. Zawodnik lub jego macierzysty klub powinien wystąpić pisemnie do Komisji Sędziowskiej PZK-b o przyznanie odpowiedniej kategorii zawodniczej (oprócz kategorii D, którą zawodnik otrzymuje automatycznie po ukończeniu 18 roku życia i zdobyciu 4 stopnia szkoleniowego kick-boxing) dokumentując spełnienie wymagań na daną kategorię ( np. kserokopia wpisów do książeczki sportowo-lekarskiej, podanie numeru certyfikatu na wymagany stopień szkoleniowy).
 4. W zawodach, galach kick-boxingu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający kategorię A lub B.
 5. W walkach o tytuły mistrzów świata, Europy czy interkontynentalnych różnych organizacji zawodowych kick-boxing mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający kategorię A.
 6. Przyznanie kategorii zawodniczej będzie poświadczone ujednoliconym, numerowanym i rejestrowanym w bazie danych Polskiego Związku Kick-boxingu dokumencie. PZK-b nie będzie wystawiał zaświadczeń o kategorii D.
 

§ 36
System rozgrywek eliminacyjnych do Mistrzostw Polski full-contact

 1. System rozgrywek opiera się na maksymalnie 6 otwartych turniejach full-contact, w których zawodnicy zdobywają punkty w zależności od rangi turnieju.
 2. W turniejach pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Regionu zawodnik otrzymuje za każdą wygraną walkę 2 punkty i jest dodatkowo premiowany za zajęcie miejsca od 1 do 3 w następujący sposób:

I miejsce - 5 punktów
II miejsce - 3 punkty
III miejsce - 2 punkty

 1. Dodatkowe punkty przyznaje się wyłącznie w wypadku, gdy zawodnik wygra przynajmniej jedną walkę.
 2. Wprowadza się turnieje w randze mistrzostw regionu:

Mistrzostwa Pomorza
Mistrzostwa Wielkopolski
Mistrzostwa Śląska
Mistrzostwa Małopolski
Mistrzostwa Mazowsza
Mistrzostwa Pojezierza Mazurskiego

 1. W pucharze Polski zawodnik otrzymuje za każdą waygraną walkę 2 punkty i jest dodatkowo premiowany za zajęcie miejsca od 1 do 3 w następujący sposób:

I miejsce - 8 punktów
II miejsce - 5 punktów
III miejsce - 3 punkty

 
 1. Dodatkowe punkty przyznaje się wyłącznie w wypadku, gdy zawodnik wygra przynajmniej jedną walkę.
 2. Do finałów Mistrzostw Polski kwalifikują się aktualni Mistrzowie Polski, Mistrzowie Europy i świata WAKO oraz pierwszych ośmiu zawodników, którzy zgromadzili największą ilość punktów.
 3. W turniejach ogólnopolskich i Pucharze Polski full-contact nie rozstawia się zawodników.
 
Rozdział XIV

§ 37
Przepisy końcowe

 1. Terminy zawodów ustala Zarząd PZK-b przed danym sezonem startowym.
 2. Zawodnicy z tego samego klubu powinni być rozstawieni tak, by nie walczyć między sobą w pierwszej walce.
 3. Za wygraną walkę zawodnik otrzymuje 2 punkty. Za wygraną walkę o III miejsce zawodnik otrzymuje 1 punkt Zawodnicy z ilością punktów 0 nie awansują do Mistrzostw Polski
 4. W mistrzostwach Polski rozstawia się aktualnych medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski wg podanej kolejności. W szcze3gólnych przypadkach sędzia główny Mistrzostw Polski decyduje o rozstawieniu zawodników z tej samej strefy.
 5. W zawodach rangi mistrzowskiej przy 3 startujących zawodnikach w danej kategorii wagowej obowiązuje system pucharowy W zawodach eliminacyjnych obowiązuje reguła "każdy z każdym".
Opracowanie:
 1. Krzysztof Wieczorek
 2. Krzysztof Kacperski
 3. Krzysztof Żychliński
 4. Zbigniew Trzeciak
 5. Waldemar Hajducki
 6. Leszek Jankowiak
 

Tagi:

Do góry

Copyrights  © 2007 Muay Thai, Boks, K-1 & MMA Gym - PALESTRA Warszawa, Łukasz Rola
 

Projekt: compexsoft.com